Продажби и търгове:
гр. Русе, ПК 7000,
ул."Борисова" №16,вх.В ет.1, ап. 3


е-mail: ivanovahristozov@gmail.com

адв. Магда Иванова:
++359 (0) 888 51 33 55
е-mail: magdaivanova@ivanovahristozov.com


адв. Пламен Христозов:
++359 ( 0 ) 887 597 488
е-mail: plhristozov@gmail.com
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
 
Карта на сайта
Връзки
Начална дата Крайна дата Местонахождение Описание Начална цена Линк
21.07.2017г. 21.08.2017г. с. Бисерци , Община Кубрат , Обл. Разград имот № 078132 - нива от 1.309 дка, местост Козжа Мезарлък  
21.07.2017г. 21.08.2017г.
с. Бисерци , Община Кубрат , Обл. Разград      
25.07.2017г. 25.08.2017г. с.Гиген, Общ. Гулянци , Обл. Плевен
имот № 000877 с площ от 65.092 дка, за машинна промишленост, четвърта категория
69900лв. (ДДС не се дължи) натисни тук
Начална дата Крайна дата Местонахождение Описание Начална цена Линк
21.07.2017г. 21.08.2017г. с. Бисерци , Община Кубрат , Обл. Разград имот № 078132 - нива от 1.309 дка, местност Козжа Мезарлък виж ИД 20173320400079
 
21.07.2017г. 21.08.2017г.
с. Бисерци , Община Кубрат , Обл. Разград имот № 0355004 - нива от 33.003 дка, местност Чалъ Алтъ виж ИД 20173320400079
 
21.07.2017г.
21.08.2017г.
с. Бисерци , Община Кубрат , Обл. Разград нива от 16.099 дка, местност ** виж ИД 20173320400079
 
25.07.2017г. 25.08.2017г. с.Гиген, Общ. Гулянци , Обл. Плевен имот № 000877 с площ от 65.092 дка, за машинна промишленост, четвърта категория 69900лв. (ДДС не се дължи) натисни тук