Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
Дистанционна консултация
         Ако желаете да проведем с Вас дистанционна консултация, моля опишете Вашия проблем в полето по-долу и натиснете бутона “Изпрати“. На посочен от Вас e-mail ще получите информация за дължимия хонорар и начин на плащане, както и евентулни наши допълнителни въпроси за уточняване. След превеждане на хонорара, отговор ще Ви бъде изпратен на същата електронна поща.

          Фактура за извършената консултация ще Ви бъде изпратена на електронната поща, а при желание и на пощенски адрес.
Хонорарът е в зависимост от степента на сложност на консултацията, но не по-малко от 40.00лв. (чл.6, т.2 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения).


гр. Русе, ПК 7000,
ул."Борисова" №16,вх.В ет.1, ап. 3


е-mail: ivanovahristozov@gmail.com

адв. Магда Иванова:
++359 (0) 888 51 33 55
е-mail: magdaivanova@ivanovahristozov.com


адв. Пламен Христозов:
++359 ( 0 ) 887 597 488
е-mail: plhristozov@gmail.com
Карта на сайта
Връзки
Декларация по чл.264,ал.1 от ДОПК на англ.език.
Декларация по чл.25,ал.8 от ЗННД на англ.език.
Декларация по чл.63,ал.4 от ЗМИП (пр.№3 към чл.38 от ПППЗМИП) Word file
.