Министерство на икономиката - бюлетин по чл.717а, ал.2  от ТЗ (продажби на синдици )
Полезни връзки
гр. Русе, ПК 7000,
ул."Борисова" №16,вх.В ет.1, ап. 3


е-mail: ivanovahristozov@gmail.com

адв. Магда Иванова:
++359 (0) 888 51 33 55
е-mail: magdaivanova@ivanovahristozov.com


адв. Пламен Христозов:
++359 ( 0 ) 887 597 488
е-mail: plhristozov@gmail.com
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
 
Карта на сайта
Камара на Частните съдебни изпълнители - регистър на публичните продажби
Комисия за защита на конкуренцията
Агенция по вписванията - Търговски регистър
Агенция за обществените поръчки (АОП) - портал за обществени поръчки