НачалоЗа нас:
гр. Русе, ПК 7000,
ул."Борисова" №16,вх.В ет.1, ап. 3


е-mail: ivanovahristozov@gmail.com

адв. Магда Иванова:
++359 (0) 888 51 33 55
е-mail: magdaivanova@ivanovahristozov.com


адв. Пламен Христозов:
++359 ( 0 ) 887 597 488
е-mail: plhristozov@gmail.com
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
Адвокатско дружество " Иванова и Христозов"
 
Карта на сайта
Връзки
      Дейността на Адвокатско дружество “Иванова и Христозов" включва:

- Търговско право , несъстоятелност и производство по стабилизация на търговец - адв. Магда Иванова и адв. Пламен Христозов  са включени в списъка на синдиците на Министерство на правосъдието, респективно  отговарят на изисквания  на чл.782 от ТЗ за назначането им като  доверено лице ;

- Гражданско право;

- Наказателно и административно-наказателно право;

- Семейно и наследствено право;

- Процесуално представителство по  граждански, наказателни и административни дела;

- Абонаментно правно обслужване на търговци, юридически лица и държавни институции.

- Функции на депозитар по чл.38 и сл. от ЗОЗ
Свържете се с нас чрез :
БГ
EN
Публикации :
Тук можете да  откриете и прочетете нашите  публикации в  специализирани списания и сайтове.

Прочети